Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt teknologiakasvatuksen perusteisiin,
 • on tutustunut monialaisen teknologiakasvatuksen toteutustapoihin eri koulutusasteilla,
 • on perehtynyt siihen, kuinka oppilaiden teknologisia ideointivalmiuksia, luovuutta ja ongelmaratkaisutaitoa voidaan kehittää,
 • tuntee monialaisen teknologiakasvatuksen mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.09.2021 - 15.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Maria Clavert

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla perehdytään teknologiakasvatuksen perusteisiin sekä tutustutaan monialaisen teknologiakasvatuksen innovatiivisiin toteutuksiin eri koulutusasteilla. Lisäksi perehdytään luovaan ongelmanratkaisuun sekä yksinkertaisiin teknologiakasvatuksen materiaaleihin ja välineisiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakso arvioidaan aktiivisen osallistumisen sekä yksilö- ja ryhmätehtävien perusteella asteikolla 0 5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskentely verkkokurssilla 54 h, kontaktiopetus 10 h, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 71 h.

  Opintojaksossa on kaksi osaa: verkkokurssi (2 op) ja luento-opetus (3 op), joka toteutetaan lähi- ja/tai verkko-opetuksena. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää verkkokurssilla ja luento-opetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa. Molemmat osat kurssista on suoritettava. Opintojakson suoritus koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Cantell, H. (toim.) (2015). Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  • De Vries, M. (toim.) (2018). Handbook of Technology Education. Springer International Handbooks of Education. Soveltuvin osin.
  • Lavonen, J., Autio, O., & Meisalo,V. (2004.) Creative and Collaborative Problem Solving in Technology Education: A Case Study in Primary School Teacher Education. Journal of Technology Studies 30(2), 107 115.
  • 1 2 tieteellistä journaaliartikkelia (laajuus n. 10 30 sivua / artikkeli)

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetus toteutetaan Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Opintojakso on osa OpiT!-ohjelmaa (https://opit.tech), johon osallistuu teknologiakasvattajia esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta. Osallistuminen tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja saada käytännössä testattua tietoa teknologiakasvatuksen toteuttamisesta eri ikäisten oppijoiden parissa.

   

  SDG goals: 4 Quality education, 9 Industry, innovation and infrastructure, 10 Reduced inequalities

  Opetusperiodi:

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-C3001

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  SISU, 20 Aallon tutkinto-opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä