Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt tiimiopettajuuteen teknologiakasvatuksen kontekstissa,
 • tunnistaa erilaisia tiimiopetuksen toteuttamisen tapoja ja osaa hyödyntää niitä teknologiakasvatuksessa,
 • on tutustunut opetuksen ja oppimisen teknologiaulottuvuuksiin,
 • omaa valmiuksia hyödyntää teknologiaulottuvuuksia tiimiopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.11.2021 - 14.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Maria Clavert

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla perehdytään tiimiopettajuuteen teknologiakasvatuksen kontekstissa. Lisäksi tutustutaan oppimisen ja opettamisen teknologiaulottuvuuksiin sekä tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Opintojaksolla tarkastellaan teknologiaulottuvuuksien hyödyntämistä tiimiopetuksen suunnittelun ja toteutuksen tukena.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakso arvioidaan aktiivisen osallistumisen sekä opintojakson tehtävien perusteella asteikolla 0 5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 12 h, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 123 h.

  Opintojakso toteutetaan lähi- ja/tai verkko-opetuksena. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento-opetuksessa ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa. Opintojakson suoritus koostuu ryhmä- ja yksilötehtävistä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Härkki, T., Vartiainen, H., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K. (2021). Co-teaching in non-linear projects: A contextualised model of co-teaching to support educational change. Teaching and Teacher Education, 97, 103 188.
  • Korhonen, T. & Kangas, K. (toim.) (2020). Keksimisen pedagogiikka. PS-Kustannus.
  • 1 2 tieteellistä journaaliartikkelia (laajuus n. 10 30 sivua / artikkeli)

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetus toteutetaan Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Opintojakso on osa OpiT!-ohjelmaa (https://opit.tech), johon osallistuu teknologiakasvattajia esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta. Osallistuminen tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja saada käytännössä testattua tietoa teknologiakasvatuksen toteuttamisesta eri ikäisten oppijoiden parissa.

  SDG goals: 4 Quality education, 9 Industry, innovation and infrastructure, 10 Reduced inequalities

  Opetusperiodi:

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-C3002

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  SISU, 20 Aallon tutkinto-opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä