Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on tutustunut ilmiölähtöiseen oppimiseen ja opettamiseen teknologiakasvatuksen kontekstissa,
 • osaa suunnitella ja toteuttaa ilmiölähtöisen teknologiakasvatuskokonaisuuden yhteistyössä muiden kanssa,
 • on perehtynyt ilmiölähtöisen oppimisprosessin arviointiin.

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 18.01.2022 - 31.03.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Maria Clavert

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla perehdytään ilmiölähtöiseen teknologiakasvatukseen sekä sen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan ilmiölähtöinen teknologiakasvatuskokeilu ryhmässä. Toteutus tapahtuu yhteistyössä Aalto Juniorin kanssa, mutta toteutuspaikan voi halutessaan hankkia myös itse. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

   Opintojakso arvioidaan aktiivisen osallistumisen sekä opintojakson tehtävien perusteella asteikolla 0 5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 12 h, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 123 h.

  Opintojakso toteutetaan lähi- ja/tai verkko-opetuksena. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento-opetuksessa ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa. Opintojakson suoritus koostuu ryhmä- ja yksilötehtävistä.

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Lonka, K. (2018). Phenomenal Learning from Finland. Edita Publishing.
  • 1 2 tieteellistä journaaliartikkelia (laajuus n. 10 30 sivua / artikkeli) 

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetus toteutetaan Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Opintojakso on osa OpiT!-ohjelmaa (https://opit.tech), johon osallistuu teknologiakasvattajia esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta. Osallistuminen tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja saada käytännössä testattua tietoa teknologiakasvatuksen toteuttamisesta eri ikäisten oppijoiden parissa.

  SDG goals: 4 Quality education,9 Industry, innovation and infrastructure, 10 Reduced inequalities

  Opetusperiodi:

  2021-2022 Kevät III-IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-C3003

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  SISU, 20 Aallon tutkinto-opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä