Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata ympäristön pilaantumiseen ja laatuun sekä ympäristötekniikkaan liittyviä kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia mekanismeja ja niihin liittyviä suomenkielisiä käsitteitä
- kuvata ympäristön laatuun liittyviä kriteerejä ja seurantastrategioita
- luonnontieteitä ja erityisesti kemiaa paremmin

Laajuus: 5

Aikataulu: 17.01.2022 - 28.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Laukkanen, Juha Oksa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilma-, vesi- ja maaperäkemian perusteet, aineiden kierto biosfäärissä, epäpuhtauksien leviäminen ja muuttuminen sekä päästöjen ja kemikaalien ympäristövaikutukset, ympäristönvaikutusten
  (terveysvaikutukset, happamoituminen, rehevöityminen, ilmastonmuutos yms.) mekanismit, veden ja ilman laatukriteerit, ympäristön tilan tarkkailu ja seuranta, ympäristötekniikkaan liittyvää kemiaa ja biologiaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Välikokeet/tentti, mahdolliset harjoitustyöt.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op=135 h.
  Luentoja ja mahdollisesti muuta kontaktiopetusta 20-40 h,
  välikokeet/tentti 3-10 h, itsenäinen opiskelu ja mahdolliset ryhmätyöt 60-100 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan luennoilla.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-IV

  2021-2022 Kevät III-IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2610

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu