Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija 

 • tunnistaa urheilun ja opiskelun yhdistämisen vaatimukset
 • osaa asettaa realistia tavoitteita sekä urheilu- että opiskelu-ura huomioiden
 • osaa laatia suunnitelmia kahden uran eteenpäin viemiseksi
 • ymmärtää kokonaishyvinvoinnin merkityksen itselle

Laajuus: 3

Aikataulu: 16.08.2021 - 31.07.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Saarinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • tavoitteiden määrittely urheilu-uralla ja opinnoissa
  • kahden uran yhdistämisen haasteet ja mahdollisuudet
  • perehtyminen urheilevan opiskelijan hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  MyCourses-sivuilla ilmoitetut tehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskentely 81 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  MyCourses-sivuilla ilmoitetut materiaalit

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vain Urheaan kuuluvat opiskelijat voivat suorittaa kurssin


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-Kesä

  2021-2022 Syksy I-Kesä


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=JOIN-C1000


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).