Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

After the completion of the course, the students will be able to:
understand and describe complex reaction systems through the knowledge on cell wall structure and elementary chemical reactions
connect scientific observations with practical application
apply logical science-based argumentation in decision making and questioning existing practices

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.02.2022 - 23.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tapani Vuorinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Advances in chemical and physical nanoimaging of wood fibre wall and understanding its complex structure. Means to promote dissolution of lignin and suppress its deactivation. Targeted oxidation of residual lignin structures with activated bleaching chemicals. Assessing the overall performance and sustainability of fibreline processes. Testing hypotheses with experimaental setups,

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Learning diary, reports, presentations.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Contact teaching (lectures, laboratory work) 36 h, independent work 99 h (self-studying, reading scientific literature, writing reports).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  To be announced.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Spring IV-V

  2021-2022 Spring IV-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-E1105

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu