Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssiosion A suoritettuaan opiskelija hahmottaa jäsennellyn, selkeän ja oikeakielisen tieteellisen tekstin ominaispiirteet. Hän osaa tekstiä tuottaessaan ottaa huomioon oman opinnäytteensä erityisvaatimukset sen mukaan, tekeekö hän tutkimuksellisen, toiminnallisen/produktiopainotteisen vai taiteellisen opinnäytteen, sekä oman alansa ilmaisutavat. Hän hallitsee prosessikirjoittamisen oleellisena osana opinnäytetyöskentelyä.

Laajuus: 1

Aikataulu: 03.11.2021 - 08.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Milka Toikko, Hanna Weselius

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): C2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Tieteellinen kirjoittaminen osana tutkivaa työprosessia
  - tutkimuksellinen lukutaito, lähteiden käyttö ja viittauskäytänteet
  - argumentaatio tutkimustekstissä
  - tekstin- ja kielenhuollon keskeisimmät teemat
  - taideteollisen alan tieteellisten tekstien erityispiirteet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus harjoituksineen. Kurssiosiossa A edellytetään säännöllistä läsnäoloa (80 %:n läsnäolovelvoite) ja aktiivista osallistumista tunneilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus 20 h (tapaamiskerta 4 h, neljä tapaamiskertaa)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opettajan oppitunnilla ja Mycoursesissa jakamat materiaalit, valittu akateemisen kirjoittamisen kirjallisuus

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu maisterintyötään kirjoittaville opiskelijoille.

  Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LCA-7010

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi