Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:


- pystyt selviytymään portugalin kielellä työ- ja arkielämän tavallisimmissa viestintätilanteissa
- osaat ilmaista itseäsi tuttuja fraaseja käyttäen arki- ja työelämän tilanteissa, mm. esittelemään itsesi, vastaamaan omaa työtäsi ja taustaasi koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen
- osaat tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran portugalinkielisten maiden tapakulttuurin erityispiirteitä

Laajuus: 3

Aikataulu: 04.10.2021 - 26.11.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Gabriela Da Silva Barco

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 24 h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.
  2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (30 %)
  3. Kirjallinen tentti (60 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - kontaktiopetus 24 h, monimuotokurssi, jossa mukana verkko-opiskelua
  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 57 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

  Opintojakso voidaan suorittaa myös KiVAKO-verkkokurssina.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-3110

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.