Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

After the course, you will

- understand the main words used in your environment
- have tools to learn more Finnish on your own
- be able to pronounce Finnish recognizably
- be able to respond in Finnish in routine situations.

Laajuus: 1

Aikataulu: 19.01.2022 - 04.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ksenia Eskola, Aija Elg

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Greetings. Introducing yourself. Food. Numerals and shopping vocabulary. Days of the week, times and other central expressions of time. Signs, advertisements, announcements. Maps, travelling. Knowledge of the city region.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Homework includes reading, visiting places, making observations and collecting information. Doing the homework is essential since the next lesson can totally be based on the results of your homework. Passing the course requires regular attendance and active participation in class.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Group work 12 h + independent work 15 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teacher's own materials and authentic materials collected by students.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  The course is intended for degree and exchange students as well as for staff members who want a short introduction to the Finnish language. The course content is parallel with the course Survival Finnish 1 (LC-7003) and after the course students can continue to the course Survival Finnish 2 (LC-7005). The course does not provide students with the skill level required for the course Finnish 2.

  Please note that the course will be organised if a minimum of 10 people register for it.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Autumn I,Spring III

  2021-2022 Autumn I,Spring III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7004

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi