Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on antaa valmius pienryhmän ohjaamiseen.

Laajuus: 1

Aikataulu: 01.03.2022 - 31.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Kerola

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Toimia ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden pienryhmän ohjaajana ja tutustuttaa heidät opiskelukäytäntöihin, opintososiaalisiin asioihin ja opiskeluympäristöön. Kurssiin liittyvän koulutuksen aiheena on ryhmän toiminta, ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus ja ryhmän ohjaaminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen tuutorkoulutukseen ja palautteen antaminen koulutuksesta. Aktiivinen pienryhmän ohjaaminen lukuvuoden aikana sekä raportin kirjoittaminen ryhmän toiminnasta.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lisätietoja antaa AYY ja korkeakoulut. Kurssin tuottavat AYY vastaavine yhdistyksineen ja TF yhteistyössä Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa.

  Opetusperiodi:

  IV (2020-2021) - V (2021-2022) ja IV (2021-2022) - V (2022-2023). Kurssi alkaa tutorkoulutukseen osallistumisella. 

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=JOIN-A0001

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).