Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Hahmottaa opiskelussa hankittujen tietojen ja taitojen yhteys työelämän tarpeisiin. Pohtia omia vahvuuksia ja selkeyttää urasuunnitelmia. Kehittää ja havainnoida insinööritaitoja ja yleisiä työelämätaitoja työskentelyn aikana.

Tarkemmat tavoitteet määritellään yksilöllisesti etukäteen ennen kurssin alkua.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2022 - 23.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anu Lehtovuori

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työskentely yrityksessä, yhdistyksessä tai julkisella sektorilla ja työskentelyn aikana tapahtuva työelämätaitojen kehittäminen.


  Insinööritaitoja ovat mm. numeerisen datan esittäminen ja tulkinta, teknisen tekstin lukeminen ja tuottaminen, laskennallisten mallien käyttäminen ja kehittäminen, kysymysten esittäminen ja ongelman määrittely.


  Yleisiä työelämätaitoja ovat mm. esimies- ja alaistaidot, ryhmätyötaidot, suullinen ja kirjallinen viestintä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työskentely yrityksessä ja siellä opittujen taitojen reflektointi ja raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vähintään 10 viikon kokopäiväinen työskentely (tai vastaava määrä osa-aikaista työtä) sekä työssäopitun raportointi (10 h)

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

   

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kesä -

  2021-2022 Kesä -

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A4020

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).