Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Seminaarin tavoitteena on oppia laatimaan tutkimussuunnitelma, esittämään tutkimustuloksia selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti, ja oppia antamaan kriittistä ja rakentavaa palautetta toisten tutkimuksesta.

Laajuus: 2

Aikataulu: 16.05.2022 - 23.08.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Murto

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaari koostuu tutkimussuunnitelman laadinnasta ja sen suullisesta esittämisestä, tutkielman suullisesta esityksestä, opponoinnista, ja muiden opiskelijoiden töiden kommentoinnista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  50% seminaariesitys
  25% opponointi
  25% aktiivisuus seminaarissa

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaarikokoontumiset 24h
  Seminaareihin valmistautuminen 30 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021
  Syksy I-II, Kevät III-IV
  Kesä 2020

  2021-2022
  Syksy I-II, Kevät III-IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C99902

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Ilmoittaudu kandiseminaariin 31C99902 KTK-tutkielmaseminaari Sisussa.