Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan opintojen sujuvaa käynnistymistä ja integroitumista korkeakouluun sekä tutustumista
tiedeyhteisöön.


Kurssin jälkeen opiskelija:

 • osaa käyttää Aalto-yliopiston tietojärjestelmiä
 • osaa hyödyntää Aalto-yliopiston tarjoamia palveluja
 • tuntee tutkintorakenteen ja korkeakoulun akateemiset opetus- ja opiskelukäytännöt
 • on pohtinut opiskelutavoitteitaan ja opiskelumotivaatiota
 • osaa suunnitella ja seurata ajankäyttöään ja opintojaan ja hyödyntää erilaisia opiskelutekniikoita sekä laatia henkilökohtaisen kehittymisprojektisuunnitelman Personal Development Project Plan, (PDPP)
 • osoittaa osaamistaan oppimisportfolion avulla. Oppimisportfolio voi pitää sisällään konkreettisia tuotoksia, kirjoitusta ja / tai visuaalisia esityksiä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 29.08.2022 - 23.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jussi Nikander, Ilkka Keppo, Jarkko Niiranen, Teemu Kokkonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Korkeakouluun integroituminen, Aalto-yliopiston tietojärjestelmät, akateemiset opetus- ja opiskelukäytännöt, opiskelutaidot, ajankäytönhallinta, opiskeluhyvinvointi, HOPS, henkilökohtainen kehittymisprojektisuunnitelma ja oppimisportfolio.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Orientaatiokurssin pääasialliset työskentelymuodot ovat kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).