Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tiedolliset: Opiskelija tuntee osuustoimintaliikkeen taustan ja tavoitteet. Opiskelija ymmärtää osuuskunnan kaksoisluonteen ja kilpailuedun perusteet. Opiskelija tunnistaa osuuskuntien johtamisen ja hallinnoinnin erityispiirteet.

Taidolliset: Opiskelija osaa havainnollistaa osuuskuntien toimintaperiaatteita, ominaispiirteitä sekä kilpailuetuja. Opiskelija tunnistaa yhtiömuodon erot verrattuna sijoittajaomisteisiin yrityksiin. Opiskelija osaa kuvata osuuskuntien johtamisen ja hallinnoinnin keskeiset erityispiirteet. Opiskelija saa valmiuksia soveltaa kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 09.09.2022 - 21.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taavi Heikkilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osuustoimintaliikkeen tausta ja osuustoiminnan tarkoitus. Osuustoiminnan arvopohjaisuus. Osuuskuntien kaksoisluonne ja kilpailuetu. Osuuskunnan johtamisen ja hallinnoinnin erityiskysymykset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskentely, tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, johtajapaneelit, itsenäinen työskentely ja tentti.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opettajat: Professori Anu Puusa (Itä-Suomen yliopisto) ja EIR Taavi Heikkilä (Aalto yliopisto).

  Harjoitustehtävät vastaanottaa yliopiston opettaja Sanna Saastamoinen.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Ei opetusta