Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa projekteihin ja projektinhallintaan liittyvät peruskäsitteet ja työkalut. Hän osaa soveltaa tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn menetelmiä monialaisissa ryhmissä ja ryhmätyön eri vaiheissa (ryhmän organisoituminen, tavoitteenasettelu, työsuunnitelman laadinta, aikataulutus, tehtävien jako, kommunikointi, toteutuksen seuranta ja dokumentointi). Opiskelija tunnistaa insinöörimäisen lähestymistavan ongelman ratkaisuun. Opiskelija osaa myös soveltaa projektin raportointi- ja esittelymenetelmiä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 25.04.2023 - 08.06.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Kiviluoma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuva ryhmä- ja projektityötaitoja edistävä sekä yhteisöllisyyttä ja insinööri-identiteetin rakentamista tukeva kurssi. Opiskelijat toteuttavat ja raportoivat pienryhmissä projektin ENG-koulun edustamalta aihealueelta. Projektien teemat ja aihealueet vaihtelevat vuosittain. Kurssin päätteeksi ryhmät havainnollistavat ja esittelevät projektiensa tulokset.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi). Ilmoittautuminen päättyy ennen kurssin alkamista ryhmien muodostamisen johdosta.