Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ilmasto.nyt - kiinteistötalous ja geoinformatiikka on 5 opintopisteen laajuinen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteiden oppimiseen. Kurssi koostuu monialaisesta verkkokurssista ja kiinteistötalouden ja geoinformatiikan aihealueelle keskittyvästä moduulista.

Ilmastonmuutos on moniulotteinen aihe, johon liittyy useita poikkitieteellisiä haasteita. Ilmasto.nyt  - kokonaisuuden peruspilarit, joiden ympärille sisältö ja oppimistavoitteet rakentuvat ovat ymmärrys

 • ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä,
 • kuinka sitä voidaan ehkäistä (hillintä/mitigation),
 • kuinka siihen voidaan sopeutua (adaptation).

Perustiedon hallitsemisen lisäksi, yhtä tärkeänä päämääränä on vahvistaa ymmärrystä ilmastonmuutoksesta syvänä inhimillisenä ja yhteiskunnallisena haasteena ja antaa jokaiselle eväitä olla osaltaan ratkaisemassa sitä. Tavoitteena on, että kokonaisuuden opiskeltuaan opiskelija osaa

 • katsoa ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta ja luoda yhteyksiä näiden välille sekä etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
 • reflektoida omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja soveltaa oppimaansa omalla alallaan.
 • tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Laajuus: 5

Aikataulu: 25.04.2023 - 01.06.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jukka Heinonen, Ari Ekroos

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Professor Jukka Heinonen: heinonen@hi.is

Dr Áróra Árnadóttir: arora@hi.is

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmastonmuutos, ilmastojärjestelmän toiminta, ilmastonmuutoksen vaikutukset, hillintä ja sopeutuminen.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Climate.now course with the focus on the built environment


  5 (2+3 credits): 2 from completing the online climate.now course, 3 from the built environment focus component as described below

  Lectures (non-mandatory, but highly encouraged)

  Once a week on Tuesdays except for the final lecture on Thursday June 1 st (no lecture on Tuesday that week) 

  14:15-15:45 – In-person and online lectures – check from the syllabus!

  Weekly assignments (x5)

  Final report
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kts. kurssiesite.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Weekly assignments

  Related to the topic of the next lecture, DL before each lecture

  Instructions: Read carefully the assignment article, and answer briefly the following questions:

  1.       What were the main results of the paper?

  2.       How are these results relevant to climate mitigation in the built environment?

  300-400 words

  deliver by email to heinonen@hi.is before the next lecture. If you do not receive a reply by Friday, you have passed.

  Final report

  Choose a topic based on your own interests and write an essay following the four rules below.

  1)      The built environment is in a central role somehow

  2)      Focus on something that would radically improve the climate profile in comparison to the current typical option

  3)      At least 10 academic sources using a proper academic referencing style

  4)      2000-3000 words in an essay format


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kts. kurssiesite.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Grading

  1. Completion of the climate.now online course mandatory requirement
  2. Assignments: pass/fail, 10% each, 3/5 minimum to pass
  3. Final report 50% (0-50 points), 25 points minimum to pass

  Time-budget

  5 credits, ~140 hours of work

  1. climate.now online course 56 hours
  2. weekly assignments 5x5 = 25 hours
  3. final report 59 hours

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  The academic articles for the weekly assignments are provided by the teachers, and are available under "Assignment readings".

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).

  Kurssia tarjotaan ainoastaan Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan (KIG) kandidaatinpääaineopiskelijoille.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Date

  What

  Where

  Lecturer

  Assignment

  25.04

  Introduction - environmental state of the world

  In-person

  R003F239a Auditorio

  Jukka Heinonen

   

  02.05

  Carbon budgets, loads of buildings, materials and emissions

  Online

  Áróra Árnadóttir

  Müller et al. (2013) Carbon Emissions of Infrastructure Development, Environmental Science & Technology 2013 47 (20), 11739-11746

  09.05

  LCA, Carbon spike and WLC perspective

  In-person

  R003F239a Auditorio

  Jukka Heinonen

  Säynäjoki et al. (2012) A scenario analysis of the life cycle greenhouse gas emissions of a new residential area, Environ. Res. Lett., 7 (3), 034037

  16.05

  Carbon storing potential

  Online

  Áróra Árnadóttir

  Churkina et al. (2020) Buildings as a global carbon sink, Nature Sustainability, 3, 269–276

  23.05

  Circular construction

  Online

  Katarzyna Jagodzinska

  Christensen et al. (2022) Closing the material loops for construction and demolition waste: The circular economy on the island Bornholm, Denmark, Resources, Conservation & Recycling Advances, 15, 200104,

  01.06 - Jukka

  Density and low-carbon illusion

  In-person

  R003F239a Auditorio

  Jukka Heinonen

  Heinonen et al. (2013) Situated lifestyles I: How lifestyles change along with the level of urbanization and what are the greenhouse gas implications, a study of Finland, Environ. Res. Lett., 8 (2), 025003.