Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tilastollisia menetelmiä kiinteistötalouden yksinkertaisiin empiirisiin kysymyksiin ja osaa tulkita akateemisten empiiristen tutkimusten tuloksia. Opiskelija tuntee regressioanalyysin periaatteet sekä osaa käyttää tilastollista ohjelmistoa empiiristen aineistojen muokkauksessa sekä ekonometristen mallien estimoinnissa. Opiskelijalla on kurssin jälkeen valmiudet raportoida empiirisen tutkimuksen tulokset itsenäisesti ymmärrettävällä tavalla. 

Laajuus: 2

Aikataulu: 01.03.2023 - 31.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Oskari Harjunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Tilastollinen analyysi
  • Regressioanalyysi
  • Hedoninen regressio
  • Kiinteistömarkkina-aineistot
  • Tilasto- ja paikkatieto-ohjelmistot
  • Empiiristen tulosten raportointi

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Kts. kurssiesite

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kts. kurssiesite

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tällä kurssilla sovelletaan ekonometrian kurssilla opittuja asioita. Kurssi koostuu muutamasta lähiopetuskerrasta ja kurssilla tehdään empiirinen harjoitustyö.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).

  Tätä kurssia tarjotaan vain kiinteistötalouden ja geoinformatiikan pääaineopiskelijoille.