Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt teknologiakasvatuksen perusteisiin,
 • on tutustunut monialaisen teknologiakasvatuksen toteutustapoihin eri koulutusasteilla,
 • on perehtynyt siihen, kuinka oppilaiden teknologisia ideointivalmiuksia ja ongelmaratkaisutaitoa voidaan kehittää,
 • tuntee monialaisen teknologiakasvatuksen mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 15.09.2022 - 14.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Maria Clavert

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla perehdytään teknologiakasvatuksen perusteisiin sekä tutustutaan monialaisen teknologiakasvatuksen innovatiivisiin toteutuksiin eri koulutusasteilla. Lisäksi perehdytään luovaan ongelmanratkaisuun sekä teknologiakasvatuksen materiaaleihin ja välineisiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakso arvioidaan aktiivisen osallistumisen sekä yksilö- ja ryhmätehtävien perusteella asteikolla 0-5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskentely verkkokurssilla 54 h, kontaktiopetus 10 h, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 71 h.

  Opintojaksossa on kaksi osaa: verkkokurssi (2 op) ja luento-opetus (3 op), joka toteutetaan lähi- ja/tai verkko-opetuksena. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää verkkokurssilla ja luento-opetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa. Molemmat osat kurssista on suoritettava. Opintojakson suoritus koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetus toteutetaan Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Opintojakso on osa OpiT!-ohjelmaa (https://opit.tech), johon osallistuu teknologiakasvattajia esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta. Osallistuminen tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja saada käytännössä testattua tietoa teknologiakasvatuksen toteuttamisesta eri ikäisten oppijoiden parissa.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).

  20 Aallon tutkinto-opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.