Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa selittää rakenteiden ja rakennusten toiminnan perusteet kuormia ja rasituksia kantavina kokonaisuuksina. Opiskelija tunnistaa sitkeiden ja hauraiden materiaalien eron merkityksen suunnittelussa ja rakenteiden luotettavuuden arvioinnissa sekä osaa arvioida kuormitusyhdistelmien merkityksen. Kurssin jälkeen opiskelija osaa ratkaista palkkien ja pilarien alustavan mitoituksen sekä määrittää rakenteiden kaatumisvarmuuden. Kurssin perusteella opiskelija osaa hahmottaa rakennesuunnitteluun sisältyvän teknisen kokonaisuuden.

Laajuus: 5

Aikataulu: 06.09.2022 - 23.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Joonas Jaaranen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Rakennesuunnittelun historiallinen tausta, rakenteiden kuormat ja yleisimmät materiaalit rakenteiden suunnittelussa, rakenteiden varmuustarkastelun perusteet, vetokestämättömät poikkileikkaukset, teräsbetonipoikkileikkaus, teräsbetoni-, puu- ja teräsrakenteisten palkki- ja pilarirakenteiden mitoituksen perusteet, esijännityksen merkitys rakenteissa ja kiinnityksissä, rakennuksen rungonsuunnittelun perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kts. kurssiesite.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kts. kurssiesite.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).