Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

-Osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön suunnittelutyöhön

-Osaa jäsentää kompleksista suunnittelutehtävää

-Osaa käsitteellisten ja mitoituksellisten välineiden käytön perusteita käytännön suunnittelutehtävässä

-Osaa perustellusti integroida eri suunnittelunäkökulmia suunnittelutyössä

-Ymmärtää laajan ja monialaisen suunnittelutyön koordinoinnin haasteita

-Osaa jäsentää suunnittelujärjestelmän reunaehtoja ja yhteiskunnallisia intressejä suunnittelutehtävän kautta

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 06.09.2022 - 20.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Ilmavirta

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Projektityö, joka sisältää suunnittelutehtäviä, joissa ratkaisun etsimisen kautta hankitaan taitoja integroida erilaisia suunnittelun osa-alueita, työkaluja ja näkökulmia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento-opetus, ohjattu ryhmäharjoitustyö, itsenäinen työskentely

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  luentoja 12 h

  harjoituksia 14 h

  itsenäinen työskentely ja reflektio 52 h

  ryhmätyöskentely 52 h

  yhteensä 133 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Ei opetusta

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).