Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osata laatia työpiirustuksia tavallisimpien konepajateknisten valmistusmenetelmien vaatimukset ja ominaisuudet huomioon ottaen. Tietää ja ymmärtää koneenrakennustekniikan keskeisten suunnitteluparametrien, teknisen dokumentoinnin ja valmistusmenetelmien yhteys.

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.09.2022 - 28.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markku Kuuva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Mitoitus, toleranssit, sovitteet, pinnanlaadut ja näihin liittyvät standardienmukaiset merkinnät. Tuotemallit ja työpiirustukset sorvatuille, jyrsityille, hitsatuille ja valetuille kappaleille. Kappaleiden valmistus ja mittaus tuotemallien ja työpiirustusten pohjalta. Suunnitteluparametrien kustannusvaikutukset. Prosessikaavioiden perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetukseen sisältyy luentosarja, pakolliset henkilökohtaiset harjoitustehtävät sekä soveltava harjoitustyö. Kokonaisarvostelu harjoitusten pohjalta, jotka kaikki on suoritettava hyväksytysti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Viikoittain säännöllisesti: 2h luentoja/demoja + n. 6h harjoitusten omakohtaista tekemistä/ryhmätöitä, yhteensä n. 24+84

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).