Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Harjoittelet median lukutaitoa ja kirjallisten viestien kirjoittamista apuneuvoja hyväksi käyttäen. Osaat keskustella tutuista aiheista ja tehdä keskustelussa myös aloitteita. Havainnoit ja kokoat itsellesi tärkeätä tietoa sisällöltään ennustettavista teksteistä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.01.2023 - 15.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Irina Rautio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): B1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tavanomaisten viestintätilanteiden laajempi suullinen ja kirjallinen harjoittelu, kuullunymmärtämistä ja aitojen tilanteiden mallintamista, mm. vieraiden vastaanottaminen. Hyvin yksinkertaisen esitelmän pitäminen. Venäjän ajan ilmaisujen ja liikeverbien laajempi harjoittelu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
  Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti.
  Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Lähiopetus: 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli on suurin osin venäjä, apukielenä suomi ja tarvittaessa englanti.

  Osallistuminen etänä mahdollista. Kysy lisätietoja opettajalta.
  Participation online possible. Please contact the teacher for further details.

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi), tarvittaessa ota yhteyttä vastuuopettajaan. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.