Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- Ymmärrät yksinkertaisia lauseita ja pystyt seuraamaan yksinkertaista keskustelua

- Selviydyt yksinkertaisissa sosiaalisissa kohtaamisissa

- Pystyt lukemaan yksinkertaisia, helpotettuja tekstinpätkiä

- Kykenet kirjoittamaan kana-tavumerkeillä ja rajatulla määrällä alkeistason kanji-merkkejä

- Sinulla on perusymmärrys japanilaisesta tapakulttuurista ja kielen eri rekistereistä

Laajuus: 3

Aikataulu: 17.01.2023 - 28.03.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tytti Tuomi, Sachiko Sosa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Alkeistason rakenteiden ja sanaston laajentamista ja vahvistamista suullisesti ja kirjallisesti.

  Arkisten viestintätilanteiden harjoittelua.

  Japanilaisen tapakulttuurin yksityiskohtaisempaa tarkastelua.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Kontaktiopetus
  2. Aktiivisuus: tee kotitehtävät ja oppitunneilla vastaa vuorollasi (10 %)
  3. Pakolliset tehtävät (60%)
  4. Lopputentti (30%)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  kontaktiopetus (18 h) + opiskelijan itsenäinen työ (63 h)

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Oppimateriaalien kieli: suomi

  Lähtötaso: A1.2

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi)