Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

Du kan hålla en åskådlig presentation där du fritt talar om ditt eget område.

Du kan aktivt diskutera ämnen som rör studierna, arbetslivet och ditt eget område.

Omfattning: 1

Tidtabel: 31.01.2023 - 14.02.2023

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Jari-Pekka Välimaa

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): B2

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  På kursen förbereder du en presentation om ditt eget område och håller den.

  På kursen övar du diskussionsfärdigheter på mångsidiga sätt.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  o Regelbundet och aktivt arbete o Muntlig presentation i slutet av kursen

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • kontaktundervisning 6 h
  • förberedelse inför timmarna 21 h
  • I en del av presentationerna ingår självbedömning. I kursen kan ingå övningar som spelas in på video.

DETALJER

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Kursen förbereder dig för det muntliga  provet(LC-5002, LCA-5702).
  • I kursen kan ingå övningar som spelas in på video. I kursen kan även ingå kamratrespons.
  • Bekräfta ditt deltagande i kursen genom att närvara på den första föreläsningen.

  Obs! Kursen ordnas då minst 10 studerande har anmält sig till kursen.

  Undervisningsspråket : svenska

  Undervisningsperiod : 2022-2023 Höst I
  2022-2023 Vår III
  2023-2024 Höst I
  2023-2024 Vår III