Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija  

- kykenee hakemaan luovia ratkaisuja suunnittelutehtävään annettujen reunaehtojen puitteissa

- kykenee havainnollistamaan ajatuksiaan, havaintojaan ja suunnitelmiaan

- kykenee toimimaan ryhmässä erilaisissa rooleissa

- tuntee yhdyskuntasuunnittelun keskeiset käsitteet sekä eri kaavatasot, niiden tekniset vaatimukset ja ohjausvaikutuksen ja näihin liittyvän lainsäädännön keskeiset osat.

Laajuus: 6

Aikataulu: 10.01.2023 - 18.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hossam Hewidy

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaupunkialueiden hyvän elinympäristön suunnitteluperiaatteet.

  Maankäytön suunnittelujärjestelmä.

  Asemakaavatasoinen suunnittelu.

  Yhdyskuntasuunnittelun kytkeytyminen läheisiin ammattialoihin.

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, seminaaritilaisuudet ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt (Asemakaava).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  harjoitustyöt 109 h (josta ryhmätöitä 45 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 64 tuntia) 

  luennot ja niiden reflektointi 14 + 14 h

  seminaari- ja kritiikkitilaisuudet 12 h

  harjoitustyöohjaus 6 h

  opinto- ja tutustumismatkat 7 h

  yht. 162 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Kurssin minimiopiskelijamäärä on 5. (max 120)

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun