Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa eritellä puun, metallien ja muovien käytön pääperiaatteita rakentamisessa sekä niiden arkkitehtonisia ominaisuuksia.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää yleisintä kurssin aihepiiriiin liittyvää terminologiaa ja piirustusmerkintöjä.

Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa puurakenteiden vaikutuksia arkkitehtuuriin eri mittakaavoissa oman suunnittelutyönsä kautta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.09.2022 - 21.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Simon Mahringer, Niko Sirola, Mikko Summanen, Kimmo Lintula

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Simon Mahringer, simon.mahringer@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Rakennusmateriaalit 2: puu, metallit, muovit arkkitehtuurissa, Materiaalivalintojen perusteet, Kestävä rakentaminen, Ryhmätyöskentely luovassa työssä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Syksyllä kurssin harjoitustyönä on pieni puurakenteinen vapaa-ajan rakennus parityönä tehtynä. Harjoitustyön välityksellä harjoitellaan taiteellisen ilmaisun ja rakentamisen teknisten vaatimusten yhdistämistä, puun käyttöä rakentamisessa (puurunko), rakennuksen suojaamista luonnonvoimilta (ulkovaippa) ja arkkitehdin työrutiineja (ohjelmistojen käyttö, ajanhallinta, piirustusmerkinnät).


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointiasteikko: 0-5

  Kurssiarvosana määräytyy harjoitustöiden laadullisen arvostelun mukaan. Harjoitustöistä saa arvosanan sekä suullisen palautteen palautetilaisuudessa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tarkemmat arviointiperusteet julkistetaan tehtävänannon yhteydessä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa, osallistumista ryhmätyöskentelyyn sekä itsenäistä opiskelua.

  6op=n. 162h

  56 tuntia lähiopetusta, josta 14 tuntia luentoja (2h/viikko) ja 42 tuntia tutorointia (6h/viikko)

  106 tuntia itsenäiseen työhön

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Tarvitset tietokonetta.


Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Tarkempi aikataulu julkaistaan tehtävänannon yhteydessä ja Mycoursesissa.