Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tunnistaa ja paikantaa sekä maantieteellisesti että historiallisesti länsimaisen arkkitehtuurin historian ilmentymiä. Hän pystyy analysoimaan esimerkkikohteita ja käyttämään arkkitehtuurin historian perussanastoa. 

Laajuus: 4

Aikataulu: 09.01.2023 - 14.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Özlem Özer-Kemppainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentosarja antaa yleiskuvan länsimaisen rakennustaiteen ja kaupunkirakentamisen kehityksestä antiikista nykypäivään. Tarkasteltavaa arkkitehtuuria lähestytään osana fyysistä ja sosiaalista ympäristöään. Tarkastelu ulotetaan rakennukset toteuttaneeseen yhteisöön, ajan esteettisiin ihanteisiin sekä rakennustekniikkoihin ja -materiaaleihin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnänäolo luennoilla, luentotehtävät, pistokokeet. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 36 h (33 %).

  Itsenäinen työskentely 72 h (67 %).

  Yhteensä 108 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Kurssille otetaan enintään 3 opiskelijaa arkkitehtuurin laitoksen omien opiskelijoiden sekä avoimen yliopiston opiskelijoiden lisäksi.

  Kurssin minimiopiskelijamäärä on 5.

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun