Topic outline

 • General

  Periodilla I arkkitehtuurin historian perusteissa sukelletaan tuhansien vuosien taakse ja kohdataan eri aikojen kulttuureja ja rakentamista aina keskiajalle saakka. Tavoitteena on saada käsitys siitä, miten Lähi-Idän ja Välimeren piirin varhaisten korkeakulttuurien rakennustaide (kuten niiden muinaisten babylonialaisten) loi pohjaa myöhemmälle länsimaiselle arkkitehtuurille.

  Periodilla II tarkastellaan Euroopan alueen arkkitehtuuria renessanssista 1990-luvulle saakka. Antiikki nousee toistuvasti kiinnostuksen kohteeksi ja inspiraation lähteeksi. Uudella ajalla, erityisesti 1600-luvulla alkaa muodostua pohja modernille tieteelle. 1700-luvulta alkaen teollistuminen muuttaa yhteiskuntaa. Myös arkkitehti ammattinimikkeenä alkaa saada nykyisen merkityksensä ja käynnistyy arkkitehtien koulutus. Erityisesti 1800-luvulta lähtien yhteiskunnallisten muutosten myötä syntyy uusia rakennustyyppejä. Samaan aikaan kehitetään uusia rakennusmateriaalia ja -tekniikkoja, ja teollistuminen mullistaa lopulta rakentamisen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen pyritään luomaan arkkitehtuurin keinoin uudenlaista, sääty-yhteiskunnan jälkeistä maailmaa. Kehittyy modernismi – ja lukuisia muita suuntauksia.


  Näistä teemoista kertovat kurssin aikana

  arkkitehti, tekniikan tohtori, TkT Özlem Özer-Kemppainen (vastuuopettaja), ozlem.ozer-kemppainen@aalto.fi

  arkkitehti Netta Böök, netta.book@aalto.fi

  arkkitehti, tekniikan tohtori, FM Juhana Heikonenjuhana.heikonen@aalto.fi

  sekä arkkitehti Kristo Vesikansakristo.vesikansa@aalto.fi  Kurssikuva: Berentz, C. (1658-1722). Roomalaisen villan puutarha. Arkkitehtuurin historian opetusdiat, puutarhataide (A1). [maalaus]. Aalto-yliopiston arkisto. Haettu 29.11 osoitteesta www.profium.com%2Ftaikarchivedobject%2FAA2D6225-CC1D-CC43-F608-90DE40F4BF47