Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Seminaarin tavoitteena on oppia laatimaan tutkimussuunnitelma, esittämään tutkimustuloksia selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti, ja oppia antamaan kriittistä ja rakentavaa palautetta toisten tutkimuksesta.

Laajuus: 10

Aikataulu: 09.09.2022 - 01.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Murto, Mitri Kitti

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaari koostuu tutkimussuunnitelman laadinnasta ja sen suullisesta esittämisestä, tutkielman suullisesta esityksestä, opponoinnista, ja muiden opiskelijoiden töiden kommentoinnista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kandidaatintyö, seminaariesitys, opponointi, aktiivisuus seminaarissa

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaarikokoontumiset 24h
  Seminaareihin valmistautuminen 30 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi:
  2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Syksy II - Kevät IV
  2022-2023 Kesä

  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV
  2023-2024 Kesä

  Ilmoittautuminen Sisussa.