Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tuntee pinta- ja painokangassuunnittelun perusteet.

- tunnistaa pinta- ja painokangassuunnittelun tärkeimmät teolliset ja pientuotannon valmistusmenetelmät sekä käyttökohteet ja ymmärtää näiden suunnittelutyölle asettamat vaatimukset ja rajoitukset.

- osaa soveltaa opittuja tekniikoita omassa taiteellisessa työssään, jonka lähtökohtana on visuaalinen taustatutkimus.

- osaa analysoida opintojaksolla opetettujen tekniikoiden erityispiirteitä ja dokumentoida niiden tekniset tiedot.

- kykenee käyttämään värejä, apuaineita ja menetelmiä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti työskennellessään itsenäisesti paino- ja värjäystyöpajassa.

Laajuus: 10

Aikataulu: 06.09.2022 - 02.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hilkka-Maija Fagerlund, Anna-Mari Leppisaari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla käydään läpi perusteet tekstiilien pintasuunnittelu- ja värimenetelmistä: raportin, painoraportin ja väritysten suunnittelu analogisilla ja digitaalisilla menetelmillä, tekstiiliraaka-aineet suhteessa tekstiiliväreihin, sekä tärkeimmät väriryhmät, värjäys- ja painomenetelmät. Opintojaksoon sisältyy valotetun painokaavion valmistus ja työturvallisuus painotyöpajassa työskentelyyn. Opintojaksolla tehdään harjoitustyönä painokangastyöpajassa toteutettava suunnittelutehtävä, joka sisältää myös tuotekorttien työstön ja teknisten tietojen järjestelmällisen dokumentoinnin näytteistä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  luennot, demonstraatiot, ohjattu opetus työpajoilla, digitaalisten suunnitteluohjelmien opetus, väli-ja loppupalautteet ja henkilökohtainen ohjaus

  Kokonaistyöaika (10 op) = 270 h

  Ohjattu opiskelu: 135 h

  Itsenäinen opiskelu: 88 h

  Sisäistäminen ja itsearviointi: 46 h

  Kurssipalautteen antaminen: 1 h

  Vähintään 80% läsnäolo

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Min 5. max 16 opiskelijaa

  1) Muodin pääaineen opiskelijat

  2) Textiles - Material and Structure-sivuaineen opiskelijat

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun