Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa erilaisten muottien suunnittelun periaatteet sarjallisessa tuotannossa
 • suunnitella ja valmistaa moniosaisen kipsimuotin keraamiselle, valettavalle esineelle
 • soveltaa oppimaansa suunnittelutyössä ja perustella tekemänsä esteettiset ratkaisut
 • arvioida estetiikan merkityksiä muotoilussa

Laajuus: 6

Aikataulu: 14.09.2022 - 30.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Nathalie Lautenbacher, Teppo Vienamo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijat analysoivat opintojaksolla esineympäristön esteettisiä ominaisuuksia visuaalisten esimerkkien, kirjallisuuden, eri harjoitustöiden sekä niiden pohjalta käytävien ryhmäkeskustelujen kautta. Sarjallisen valmistusprosessin ymmärtämiseksi opintojaksolla käytetään esimerkkinä keraamisen esineen valamista moniosaisessa muotissa. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat esineen, jonka mallinteossa hyödynnetään sekä käsityötä että tietokoneavusteista suunnittelua, jolloin päästään vertailemaan eri materiaalien ja mallintekotapojen suomia mahdollisuuksia. Opintojakson päätehtävä toteutetaan ryhmätyönä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aktiivisuus ja ryhmätyöskentely, suunnitteluprosessin dokumentaation selkeys, artefaktin ideointi ja toteutus

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakso kokonaistyömäärä on 162 t, joista

  48 t kontaktiopetus: luennot, seminaaritapaamiset, ohjaus

  81 t itsenäinen työskentely

  32 t reflektointi

  1 t opintojakson arviointi

  Vähintään 80% läsnäolo

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

   Etusijalla muotoilun pääaineen opiskelijat. Minimi 15, maksimi 38 opiskelijaa.

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun