Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- ymmärtää kudottujen kankaiden perussidosten ominaisuudet, ja materiaalin ja sidoksen yhteisvaikutuksen kudotussa rakenteessa.

- soveltaa kurssilla opiskeltuja sidoksia taiteellisen ilmaisuun perustuvassa kudottujen kankaiden kokoelmassa ja toteuttaa suunnitelmansa kudonnan työpajassa kangaspuilla.

- dokumentoida kurssilla toteutettujen näytteiden tekniset tiedot

- tunnistaa kankaiden kauppanimet.

- tunnistaa kudottujen kankaiden vastuullisen suunnittelun periaatteet.

Laajuus: 6

Aikataulu: 28.02.2023 - 20.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hilkka-Maija Fagerlund

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla käydään läpi seuraavat sisällöt: Kangaspuiden toiminta sekä perussidokset ja niiden variaatiot, kudottujen kankaiden kauppanimet, vastuullinen suunnittelu kudottujen kankaiden kontekstissa. Opintojaksolla tehdään harjoitustyönä kangaspuilla toteutettava suunnittelutehtävä, joka perustuu materiaalin ja rakenteen yhteisvaikutukseen kudotuissa kankaissa ja sisältää myös sidospiirustusten työstön ja teknisten tietojen järjestelmällisen dokumentoinnin näytteistä. Lisäksi tehdään kirjallinen tehtävä liittyen kudottujen kankaiden vastuulliseen suunnitteluun.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, demonstraatiot, ohjattu opiskelu työpajoilla, henkilökohtainen ohjaus, väli- ja loppupalautteet.

  Opintojakson kokonaistyömäärä on 6 cr = 162 h

  Ohjattu opetus 70 h

  Itsenäinen opiskelu 60 h

  Sisäistäminen ja itsearviointi 31 h

  Kurssipalautteen antaminen 1 h

  80% läsnäolo

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Min 5, max 16 opiskelijaa

  1) Muodin pääaineen opiskelijat

  2) Textiles - Material and Structure-sivuaineen opiskelijat

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun