Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 1. Suunnitella ja toteuttaa empiirisen tutkimuksen
 2. Hankkia tutkimusta tukevaa lähdeaineistoa.
 3. Esittää kirjallisesti ja suullisesti tutkimuksen tulokset akateemisia käytänteitä noudattaen.
 4. Perustaa suunnittelutyönsä tutkimustietoon.

Laajuus: 6

Aikataulu: 28.02.2023 - 18.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Paavilainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja raportoi yksilö- tai ryhmätyönä ihmisen kokemusta tai materiaalin käyttäytymistä käsittelevän empiirisen tutkimuksen. Tutkimuksen suunnittelua, toteutusta ja raportointia käsittelevät luennot ja aineistot sekä ohjaustapaamiset tukevat oppimista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustehtävät, osallistuminen opetukseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työskentelytavat: luennot, harjoitustehtävät itsenäisesti tai ryhmässä, osallistuminen ohjaustapaamisiin.

  Kokonaistyöaika 162 h

  • Lähiopiskelu 20 h
  • Itsenäinen opiskelu 109 h
  • Sisäistäminen ja itsearviointi 32 h
  • Kurssipalautteen antaminen 1 h

  Vähintään 80% läsnäolo

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Minimiryhmäkoko: 10 opiskelijaa; Maximiryhmäkoko: 50

  Hyväksymisjärjestys: Muotoilun pääaine, Muodin pääaine, ohjelman vaihto-opiskelijat

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun