Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää vaatteiden digitaalisen mallinnuksen tuomat hyödyt vaatteiden suunnittelussa ja tuotantoprosessissa.
 • tuntee vaatteiden digitaalisen mallinnuksen perusperiaatteet.
 • osaa hyödyntää digitaalista vaatteiden mallinnusta omassa suunnitteluprosessissaan.

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.04.2023 - 05.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jane Palmu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla käydään läpi pehmeiden materiaalien mallinnukseen tarkoitetun CLo3D -ohjelman perusteet ja opetellaan vaatteiden prototyyppien valmistusta digitaalisesti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustehtävät ja osallistuminen opetukseen

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  81 h Kokonaistyöaika yhteensä

  40 h Ohjattu opiskelu (vähintään 80% läsnäolo)

  32 h Itsenäinen opiskelu

  8 h Sisäistäminen ja itsearviointi

  1 h Kurssipalautteen antaminen

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Max. osallistujamäärä 20, min 5

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun