Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija:

 • ymmärtää vaatteiden tukimateriaalien ja vuorin merkityksen sekä käyttötarkoituksen erilaisissa pukineissa.
 • tunnistaa takkien ja jakkujen yleisimpiä rakenteita ja yksityiskohtia, sekä ymmärtää väljyyden merkityksen päällysvaatteessa. Ymmärtää tuotteen ompelujärjestyksen merkityksen vuoritetussa tuotteessa.
 • osaa valmistaa kauluksellisen räätälöidyn vuoritetun takin huomioiden taloudellisen materiaalin kulutuksen kappaleiden leikkuussa.
 • hahmottaa malliston toteuttamista suunnitteluprosessista valmiiksi tuotteeksi.

Laajuus: 4

Aikataulu: 07.09.2022 - 02.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jane Palmu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla käsitellään naisten räätälöidyn takin teollisia valmistusmenetelmiä hyödyntäen muotoilu- ja kuosittelutekniikkaa. Tutustutaan takkien teollisiin rakenteisiin valmistusprosessissa hyödyntäen niitä omassa harjoituksessa. Opintojaksolla valmistetaan harjoitustyönä vuoritettu takki tai jakku, hyödyntäen kaava- ja ompelustudion fasiliteetteja.

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lyhyet luennot ja demonstraatiot, pajatyöskentelyä kaavoitus- ja ompelustudiossa sekä palautekeskustelut.

  Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien suorittaminen

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, demonstraatiot, pajatyöskentelyä kaavoitus- ja ompelustudioissa sekä yhteiset palautekeskustelut

  110 t Yhteensä

  82 t Kontaktiopetus

  16 t Itsenäinen opiskelu

  10 t Sisäistäminen ja itsereflektio

  2 h Kurssipalautteen antaminen

  80% läsnäolo

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Min 5, max. 16 opiskelijaa

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun