Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Antaa kaava- ja muotoiluteknistä tietoutta naisten vaatteiden alueelta. Harjaannuttaa suunnitteluprosessin hallinta tuotekuvasta mallituotteeksi.

Laajuus: 4

Aikataulu: 07.09.2022 - 02.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jane Palmu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Käsitellään naisten vaatetuksen mitoitusjärjestelmää ja siihen pohjautuvia naisten vaatteiden teollisia peruskaavoja sekä muotoilu- ja kuosittelutekniikkaa. Tutustutaan vuoritettujen vaatteiden teollisiin rakenteisiin valmistusprosessissa hyödyntäen niitä omissa harjoituksissa. Tehtävät mallikokeilut valitaan omasta mallistosta, joita työstetään vaatetussuunnittelun -opintojaksoilla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lyhyet luennot ja demonstraatiot, pajatyöskentelyä kaavoitus- ja ompelustudiossa sekä palautekeskustelut.

  Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien suorittaminen

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, demonstraatiot, pajatyöskentelyä kaavoitus- ja ompelustudioissa sekä yhteiset palautekeskustelut

  110 t Yhteensä

  82 t Kontaktiopetus

  16 t Itsenäinen opiskelu

  10 t Sisäistäminen ja itsereflektio

  2 h Kurssipalautteen antaminen

  80% läsnäolo

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  -enintään 16 opiskelijaa

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1033

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodissa

  https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu