Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaatin tutkinnon opinnäytteessä opiskelija osoittaa oppineisuutta muodin alalla ja kykyä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja. 

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee taiteen ja suunnittelun alan tiedonhakuun, oman työn aiheiden ja vaiheiden reflektointiin ja kontekstualisointiin sekä tulosten esittelyyn.

Laajuus: 10

Aikataulu: 09.09.2022 - 11.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ilona Hyötyläinen, Elina Peltonen, Annamari Vänskä, Anna-Mari Leppisaari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakson aikana laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta opinnäyte, jossa painottuu yksi seuraavista: vaatetusmallisto, tekstiilimallisto, tutkimuspainotteinen opinnäyte, funktionaalinen / käyttäjälähtöinen produktio tai taiteellinen painotus muodin kontekstissa. Aihe esitellään seminaarissa. Opintojakson yhteydessä suoritetaan myös kypsyysnäyte äidinkielen tekstityöpajassa. Opinnäytetyöskentelyä tukevassa seminaarissa perehdytään opinnäytteen rakenteeseen ja sisältöön. Opintojaksolla opetellaan omakohtaisen tiedonhaun, tieteellisen ja taiteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä ammatillisen kielenkäytön ja viestinnän taitoja. Opinnäytteellä on mahdollista hakea yliopiston järjestämiin kuratoituihin muotinäytöksiin, näyttelyihin sekä muihin tapahtumiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opinnäytteen taiteellinen, tekninen ja akateeminen laatu. Ilmaisun huolellisuus ja johdonmukaisuus.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakson kokonaistyömäärä on 10 cr = 270 h

  Ohjattu opetus 40 h

  Itsenäinen opiskelu 202 h

  Sisäistäminen ja itsearviointi 27 h 

  Kurssipalautteen antaminen 1 h

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Minimi 5, maksimi 20 opiskelijaa.

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun