Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija 

 • tunnistaa suunnittelualojen keskeisimmät työelämätaidot ja osaa kartoittaa potentiaalisia työympäristöjä.
 • ymmärtää oman työn järjestelmällisen taltioinnin merkityksen ja perusperiaatteet.
 • osaa viestiä eri yhteyksissä omasta ammatillisesta osaamisestaan työnäytekansion avulla.

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.01.2023 - 20.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pirjo Kääriäinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakson aiheina ovat oman ammatillisen osaamisen ja kiinnostuksen hahmottaminen, oman työn dokumentointi ja sen ammattimainen esittäminen eri yhteyksissä, sekä ammatillisen toiminnan muodot ja tärkeimmät käytänteet muotoilun ja muodin kentällä. Opintojakson aikana opiskelija kokoaa materiaalia omaan digitaaliseen työnäytekansioonsa ja työstää siitä ensimmäisen luonnoksen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hyväksytty suoritus edellyttää 80% osallistumista kontaktiopetukseen ja kaikkien harjoitustehtävien suorittamista aikataulun mukaan. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, itsenäisesti suoritettavat harjoitustehtävät.

  81h kokonaistyöaika, josta

  • 20h lähiopetus
  • 44h itsenäinen työskentely
  • 16h sisäistäminen ja itsearviointi
  • 1h kurssipalautteen antaminen

  Vähintään 80% läsnäolo

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Min. 5, max. 55 opiskelijaa.

  Kurssi on tarkoitettu ainoastaan Muotoilun ja Muodin pääaineiden opiskelijoille, joiden pakollisiin opintoihin se sisältyy. 

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun