Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa keramiikan materiaalien ominaisuuksia ja sovelluksia itsenäisistä lähtökohdista käytännön suunnittelutyöhön liittyen
 • muokata ja suunnitella itsenäisesti keramiikan massoja ja lasitteita
 • toteuttaa pienimuotoisen, johdonmukaisen materiaalitutkimuksen keramiikassa

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.01.2023 - 22.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Nathalie Lautenbacher

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla jatketaan Estetiikka ja sarjatuotanto -opintojakson aikana suunnitellun keraamisen valuesineen sarjallista toteutusta ja siihen sovellettavaa pintasuunnittelua. Opintojaksolla on käytössä myös valmiita valumuotteja. Opiskelijat toteuttavat empiirisen tutkimuksen keinoin sarjan erilaisia keraamisia massa- ja lasitenäytteitä, joita sovelletaan valamalla tuotettuihin esineisiin. Jokainen opiskelija ideoi, suunnittelee ja toteuttaa itsenäisen, pienimuotoisen materiaalikoesarjan. Koesarja dokumentoidaan kirjallisesti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi arvostellaan ensisijaisesti toteutuneen tutkimusprosessin perusteella.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kokonaistyöaika 81 t, josta

  32 t kontaktiopetus: luennot, ohjaus, kritiikit

  32 t itsenäinen työskentely

  16 t reflektointi

  1 t opintojakson arviointi

  Vähintään 80% läsnäolo

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Vähimmäisopiskelijamäärä: 6 Enimmäisopiskelijamäärä: 15

  Ensimmäisenä prioriteettijärjestyksessä ovat Muotoilun pääaineen opiskelijat, joilla on hopsissa keramiikan ja lasin sivuaine.

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun