Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa

 1. luokitella pro- ja eukaryoottisolujen fysiologisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia
 2. esittää rakenteiden ja toiminnan vuorovaikutuksia molekyylitasolla
 3. kuvailla geenien säätelymekanismeja, niiden vaikutuksia solujen fysiologiaan sekä genetiikan menetelmiä
 4. nimetä biologisen työskentelyn menetelmiä (mm. aseptinen työskentely) ja solujen kasvuun vaikuttavia tekijöitä
 5. kuvailla pro- ja eukaryoottisolujen mikrobifysiologian hyötykäyttöä

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2022 - 05.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heli Viskari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Solu- ja molekyylibiologian peruskurssi, jossa keskitytään aiheisiin:

  1. Mikrobi- , kasvi- ja eläinsolujen solutason rakenteiden ja toiminnan vuorovaikutus
  2. Luokittelun perusteet toiminnallisista lähtökohdista, mm. solujen pääluokat
  3. Solutason geneettisen säätelyn periaatteet ja geenitekniikan työkalut
  4. Solujen kasvatus laboratoriossa ja eri tekijöiden vaikutukset kasvuun
  5. Solujen ja solutuotteiden hyötykäyttö

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin runko koostuu opetustapahtumista, joissa käytetään luento-opetusta. Opiskelijat suorittavat mm. elektronisen aineiston harjoitustehtäviä. Arvostelu perustuu opiskelijan kurssin aikana suorittamiin harjoitustehtäviin sekä kirjalliseen tenttiin.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus:

  Luennot

  Demonstraatiot (laboratorio- ja/tai muut harjoitukset)

  Itsenäinen työskentely:

  Kotitehtävät
  (mm. elektroninen aineisto)

  Tentti

  Itsenäinen opiskelu

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Kurssin toteutus voidaan perua, jos kyseiselle toteutukselle ilmoittautuneita opiskelijoita on alle viisi. Jos toteutus perutaan, tulee opiskelijoille tarjota vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi, tai ehdotus muusta soveltuvasta suoritettavasta kurssista.