Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija:

- tietää mitä on kestävä markkinointi ja miten se liittyy kestävän kehityksen teemoihin ja kiertotalouteen.

- osaa soveltaa markkinoinnin käsitteitä ja teorioita kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviin teemoihin.

- osaa hyödyntää markkinoinnin korkeatasoisinta tutkimusta (ns. journal-artikkelit) kestävän kehityksen ja kiertotalouden kysynmysten tarkastelussa.

- oppii hyödyntämään eri kursseilla opittuja asioita ja muodostamaan kokonaisvaltaisen käsityksen kestävän markkinoinnin teemoista.

- saa valmiudet markkinoinnin johtamiseen siten, että markkinointi on kestävän kehityksen vaatimusten mukaista ja edistää kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteita.

Laajuus: 6

Aikataulu: 24.04.2023 - 29.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sami Kajalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Sami Kajalo

etunimi.sukunimi@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tarkastellaan ensin mitä on kestävä markkinointi, kestävä kehitys ja kiertotalous erityisesti markkinoinnin näkökulmasta. Tämän jälkeen opiskelijat soveltavat tätä tietoa ja aiempia opintojaan ryhmätyössä jossa tarkastellaan kestävän markkinoinnin ja kiertotalouden teemoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ryhmätyö (80%). Oman ryhmätyön esittäminen ja muiden ryhmätöiden kommentointi (20%).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja ryhmätyön tekeminen, ryhmätyön esittäminen ja muiden ryhmätöiden kommentointi.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V