Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Syventää ohjaajan ammatinkuvaa luovan prosessin taiteellisena johtajana sekä osana taiteellista työryhmää.
 • Vahvistaa ohjaajan omaa ääntä ja luovaa prosessia
 • Edesauttaa tunnistamaan tekoprosessiinsa liittyviä vahvuuksia, heikkouksia ja ongelmakohtia, sekä löytämään uusia tulokulmia ja työkaluja työhönsä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.10.2022 - 04.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Saara Saarela

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja saara.saarela@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ohjaustyöpaja keskittyy tutkimaan ja tarkastelemaan ohjaajan muuttuvaa ammatinkuvaa luovan prosessin taiteellisena johtajana sekä osana taiteellista työryhmää.  Kurssilla voidaan tutustua ajankohtaiseen kotimaiseen (tai kansainväliseen) elokuva- ja televisiodraaman kenttään case studyjen, katseluiden ja/tai tekijävieraiden kautta. Kurssilla voidaan myös etsiä, työstää ja analysoida materiaalia, jota ohjaaja käyttää tulevilla workshop kursseilla. Tai paneutua valittuun teoriaan, metodiin, genreen tai tekemisen osa-alueeseen / työkaluun tarkemmin (esim. taustatutkimus, VFX, adaptaation tekeminen, jne.) Luentopohjaisen ja keskusteluun pohjautuvan kurssin tarkka painotus vaihtelee aktiivisten maisteriopiskelijoiden mukaan.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tämänkertainen ohjaustyöpaja keskittyy ohjaajan työpolun selventämiseen ja ohjausmetodien sekä tekstin tulkitsemisen ja tekstin syventämisen eri tapoihin. Ensimmäinen viikko keskittyy purkamaan ohjaajan päätöksentekoprosessia, työnkuvaa erilaisissa tuotannoissa sekä vastuita luovan kokonaisuuden johtajana. Kurssilla tutkitaan myös kohtauksen sekä henkilöiden syventämistä impron avulla ja tutustutaan eri näyttelijäntyön mekanismeihin. Toinen viikko on kirjoituspainotteinen, jonka tarkoituksena on löytää ja tarkentaa omaa sisältöajattelua, vahvistaa kohtauksen kirjoittamis- ja analyysitaitoja sekä syventää elokuvallisten henkilöiden luomista. Kurssilla tuotaetaan materiaalia (kohtauksia) tuleville kursseille ELO-E1213 Night Life suunnittelu, ELO-E3522 Kontakti kamerassa.

  Kurssi on tarkoitettu vain ohjauslinjan pääaineopiskelijoille. Yksilöityjen kohtausharjoitusten ja tekstianalyysien johdosta kurssi on mitoitettu kuudelle ohjaajalle (osallistujia voi hyväksyä maksimissaan 8).

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suoritus arvioidaan luennoille, keskusteluihin, palautteisiin, katseluihin ja vierailuihin osalliostumisen mukaan. Annettujen tehtävien suorittaminen annetussa ajassa ja sekä itsenäisen projektityöskentelyn laadulla on myös painoarvo.

  Kurssin hyväksyttävästi suorittaminen vaatii vähintään 80% osallistumisen kontaktiopetukseen sekä harjoitteiden tekemisen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Case-study, aktivoiva luento, ryhmäkeskustelu, presentaatio, analyysitehtävä, itsenäinen kirjoitustyö, ekskursio. Toteutus vaihtelee aktiivisten opiskelijoiden mukaan. Kurssilla on sekä läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta, että itsenäistä tutkimusta tai työskentelyä annettujen tehtävien parissa.

  Kontaktiopetusta n. 40h

  Itsenäistä työskentelyä n. 41h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Veden vartija elokuva, sekä Kalle Kinnusen teos Veden vartija - Teemestarin kirjasta elokuvaksi.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Ei opetusta

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Min 3, max 8

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssille on ennakkotehtäviä, jotka annetaan Mycoursesissa 7.10 mennessä.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Viikko 43

  Maanantai 24.10 klo 9.30-14.45 (kontakti)

  Kick off ja ohjaajan työpolku + kohtauksein läpikäynnit+ tehtävien annot

  Tiistai 25.10 klo 9h30-16.30 (kontakti)

  Näyttelijänilmaisusta Veden vartija-case studyn kautta + ohjaajuutta koskevat kysymykset (yksilö ja pienryhmätyöskentely).

  Keskiviikko 26.10 klo 9-12 (kontakti)

  Improvisaatio ohjaajan apuvälineenä (näyttelijä/kouluttaja Hanna Lekander). Iltapäivä itsenäistä parityöskentelyä tehtävien parissa.

  Torstai 27.10 klo 9-16 (kontakti)

  Henkilöiden ja tekstin syventäminen impron avulla (kohtausharjoituksia ammattinäyttelijöiden kanssa)

  Ohjaajat 1-3

  Perjantai 28.10 klo 9-16 (kontakti)

  Henkilöiden ja tekstin syventäminen impron avulla (kohtausharjoituksia ammattinäyttelijöiden kanssa)

  Ohjaajat 4-6

  Viikko 44

  Maanantai 31.10 klo 9.30-16.30 (kontakti)

  Tehtävien esittelyt ja kirjoitusharjoituksia

  Tiistai 1.11

  Itsenäistä kohtauksien kirjoittamista

  Keskiviikko 2.11 klo 9.30-16.30 (kontakti)

  Kohtauksien läpikäynti

  Torstai 3.11

  Itsenäistä kohtauksien uudelleenkirjoittamista

  Perjantai 4.11 2.11 klo 9.30-16.30 (kontakti)

  Kohtauksien läpikäynti ja viimeistelyt