Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen syventäviin opintoihin kuuluvien Elokuvakäsikirjoittamisen työpaja kurssien (1-3) tavoitteet:

Opiskelija hallitsee pitkän fiktioelokuvan kirjoitusprosessin, osaa soveltaa erilaisia dramaturgisia työkaluja ja hallitsee elokuvallisen kirjoittamisen keinot.

Opiskelija osaa analysoida käsikirjoituksia niiden eri työvaiheissa ja kykenee osallistumaan rakentavasti sekä oman tekstinsä että muiden opiskelijoiden tekstien kehittelytyöhön.

Opiskelija tuntee henkilökohtaiset vahvuutensa ja kirjoittajan laatunsa ja kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Elokuvakäsikirjoittamisen työpajat 1 3 muodostavat kurssikokonaisuuden, jossa osaamistavoitteet toteutuvat vaiheittain etenevän kirjoitusprojektin ja ohjatun ryhmätyöskentelyn avulla.

Laajuus: 6

Aikataulu: 24.10.2022 - 18.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Raija Talvio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Elokuvakäsikirjoittamisen työpaja 2 -kurssilla työstetään pitkän näytelmäelokuvan treatment.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, kirjoitustehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, kirjoitustehtävät. Kontaktiopetusta 81h, itsenäistä työskentelyä 81h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Maksimiosallistujamäärä on 8, minimi 2.