Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelija osaa kehitellä ideastaan elokuvasuunnitelman (fiktio tai dokumentti) yhteistyössä muiden kanssa ja toimia täysivaltaisena taiteellisesti vastaavana työryhmän jäsenenä omassa ammattiroolissaan (esimerkiksi käsikirjoittajana, ohjaajana, käsikirjoittaja-ohjaajana tai tuottajana).
 • Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta ja ottaa sitä vastaan
 • Hallitsee kestävän kollaboratiivisen työskentelytavan
 • Opiskelija tuntee elokuvasuunnitelman ammattimaisen esittelypaketin laatimisen perusteet.

Laajuus: 3

Aikataulu: 19.09.2022 - 30.09.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Saara Saarela, Raija Talvio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja / responsable teacher saara.saarela@aalto.fi

Opettaja (käsikirjoittaja) / Teacher (screenwriter) Kirsikka Saari


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Elokuvaideahautomossa opiskelijat kehittelevät ohjatusti yhdessä tai itsenäisesti lyhytelokuvaideoitaan. Nämä voivat olla MA opintojen aikana tehtäviä opinnäytetöitä, välitöitä tai opintojen aikana tai niiden jälkeen Aallon ulkopuolella tuotettavia teoksia. Kurssilla käydään myös läpi Elolla tehtävien lyhytelokuvien eri tuotantovaihtoehdot sekä niiden periaatteet ja käytänteet. Kurssilla toteutettavat harjoitteet sekä esimerkit antavat opiskelijoille eri näkökulmia miten edistää lyhytelokuvaideaansa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  (English below)

  Kahden viikon ideointityöpajan aikana opiskelijat kehittävät lyhytelokuvaideoita, oppivat esittämään ja puhumaan ideoistaan, ryhmäytyvät sekä löytävät mahdollisia muita taiteellisia vastaavia työryhmiinsä. Ke 28.9 järjestetään koko ELON MA opiskelijoiden kesken speedmeeting tapahtuma, missä voi tutustua / tavata koulun muita opiskelijoita. Kurssilla sekä kirjoitetaan, tehdään nopeita ryhmäharjoitteita sekä kuullaan puheenvuoroja ideoimisesta, teemojen ja tarinoiden synnyttämisestä. Kurssilla kirjoitetaan sekä käydään läpi rakentavan palautteen periaatteita, ELOlla tehtävien elokuvien tuotantoperiaatteet ja presentaatiopaketin luominen (pitch). Kurssi on avoin kaikille, jotka haluavat ideoida omaa lyhytelokuvaa, mutta pakollinen/tarpeellinen MA käsikirjoittajille, tuottajille ja elokuvaohjaajille, sekä dokumenttiohjaajille jotka tähtäävät koulun päärahoittamaan lopputyöelokuvaan (MAF tai MAD).

  During this 2 week short film idea incubator, students idealize and develop ideas to a shortfilm, either individually or in teams. Students learn how to speak about and communicate  their ideas, find teams (sreenwiter, director, producer) and can find other team members for their films. On WED 28.9 there will be a speenmeeting day, where students from this course meet students from other majors in ELO (such as cinematographers, sound designers, editors, production and costume designers). During this course there will be quick idea and writing execrices, key skeakers on how to find a theme and form for a shortfilm. We will also go through principles and the meaning of constructive feedback in idea development and what is a good presentation package. ELO producer Ilkka Mertsola will present the guidelines for making films in ELO and the new criteria for MA thesis films (both fictions and documentaries). The course is open for anyone who wants to develop a short film, but necessery for those directors, producers, writers and documentarists who intend to do a thesis film during their 2 year MA studies.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  80% läsnäolo lähiopetukseen ja kurssille annettujen tehtävien suorittaminen niille asetetuissa raameissa ja määreissä. Kurssit arvioidaan läsnäolon ja suoritettujen tehtävien kautta. Arviointiin vaikuttavat myös luennoille, katseluihin, purkuihin ja keskusteluihin osallistuminen aktiivisesti, tehtävien tekeminen, itsenäinen kirjoittaminen ja aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn.

 • koskee tätä kurssikertaa

  To pass the course, the student needs to be present min 80% in class, accomplish all given assignments in time. Also actvity and participation in group work, lectures, presentations and discussions is assessed.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, ohjattu työpajatyöskentely ryhmäkeskustelut, pienryhmätyöskentely, palautekeskustelut, presentaatiot, kirjoittaminen ja kehittely itsenäisesti tai työryhmissä.

  Kontaktiopetus 40h, työryhmien rakentaminen, palautetilaisuudet,

  Itsenäinen työskentely 41h

 • koskee tätä kurssikertaa

  See schedule.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  KURSSILLE ON ENNAKKOTEHTÄVÄ, JOKA ANNETAAN MYCOURSESISSA  12.9.2022

  THERE WILL BE A PRE-ASSIGNMENT FOR THE COURSE WHICH WILL BE GIVEN IN MYCOURSES ON MONDAY 12.9.2022.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Minimiosallistujamäärä: 4. Maksimiosallistujamäärä: 24.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  LUOKAT / CLASSES: F102 Väre (pääaulassa), to 29.9 Q201 Väre

  The course will be held in Finnish and in English.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Opetus päivän ajat / teaching schedule:

  ap/morning: 9h30-12

  safkis/luch 12h-13 (voi vaihdella/can vary)

  ip/afternoon: 13h-16.30

  More detailed schedule on Mycourses course main page.