Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Hallitsee kestävän casting prosessin
 • Ymmärtää ohjaajan vastuut ja roolin näyttelijävalintoja tehdessä
 • Osaa osallistaa ja kollaboroida päätöksenteosta muiden kanssa
 • Syventää osaamistaan roolittamisen eri sisältölähtöisistä vaiheista ja ulottuvuuksista
 • Oppii sanalistamaan ja tunnistamaan päätöksentekoprosessiaan

Laajuus: 3

Aikataulu: 04.10.2022 - 14.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Saara Saarela

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja saara.saarela@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Teakin MA näyttelijäopiskelijoiden kanssa ja tarkoituksena on tehdä casting prosessista elokuvassa sekä TV-sarjassa läpinäkyvämpää ja kestävämpää. Ajanjaksolla paneudutaan esimerkkien ja/tai case studyn kautta roolivalintojen prosessiin. Alalla toimivat ammattilaiset käsittelevät roolivalintojen merkitystä ja metodeja oman ammattinsa (ohjaaja, tuottaja, näyttelijä) kautta. Kurssilla on käytännön harjoite, jossa tutkitaan mm. tekstianalyysia ja draamallisen tilanteen merkitystä koekuvaustilanteessa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssille on ennakkotehtävä joka päivittyy Mycoursesiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

  Kurssin ensimmäisellä viikolla käydään läpi case studyn omaisesti yksi casting prosessi ja kuullaan eri ammattilaisia luentojen ja paneelikeskustelujen kautta. Vierailevat ammattilaiset varmistuvat lähempänä kurssia, mutta kyseessä on alalla aktiivisesti toimivia ohjaajia, tuottajia, näyttelijöitä ja casting directoreita. Käsittelemme myös representaatio kysymyksiä ja lapsen castaamista. Kurssilla on ulkomainen tekijävieras, ohjaaja Lenny Abrahamsson (pe 7.10 etänä). Lennyn elokuva Room, katsotaan kurssilla.

  Toisella viikolla tehdään käytännön casting simulaatioita annetuista kohtauksista (monologi+dialogi), joihin ohjaaja tekee suunnitelman tehtävänannon mukaisesti. Lopuksi kohtaukset puretaan ja etsitään yhdessä kestävää ja kaikille toimivaa tapaa järjestää ja totuttaa casting prosessi kokonaisuudessaan.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen teksti- ja kohtausanalyyseihin, näyttelijäntyön harjoitteisiin, improvisointiharjoituksiin sekä annetun kurssimateriaalin lukeminen (alan kirjallisuus). Kurssin läpäiseminen edellyttää myös aktiivista osallistumista keskusteluihin ja harjoitteiden purkuihin ja kolegiaaliseen ja rakentavaan palauuteenantoon. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä tehtävien suorittaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi koostuu mm. luennoista, case study:sta, keskusteluista, vireailijoiden puheenvuoroista, käytännön harjoitteista sekä ryhmätyöstä ja kollaboratiivisesta oppimisesta.

  Kurssi vaatii läsnäoloa, eikä sitä ole mahdollista suorittaa etäopintona.

  Kontaktiopetusta arviolta 40h

  Itsenäistä / ryhmätyöskentelyä 41h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Päivittyy lähempänä kurssia.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Ei opetusta

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Minimi osallistumismäärä ELOlta 3, max 10. Teatterikorkean Ntaiteen MA opiskelijoita 6-15

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Aikataulu (ALUSTAVA)

  Viikko 40

  ma

  ti 4.10

  ke 5.10

  to 6.10

  pe 7.10

  Aalto Otaniemi

  klo 12-14.30


  klo 11-17

  klo 11-17

  klo 11-17

  klo 11-17

   

  Elokuva katselu

  Room by Lenny Abrahamsson

  Tarkka aika ja paikka varmistuu

  Kick start

  Case study Saara:Veden Vartija

   

  Representaatio roolivalinnoissa

  Nora Dadu

   

   

  Klo 11-14

  Paneeli

  Näyttelijät

   

  klo 14-17

  Paneeli

  Ohjaajat

  Klo 11-14

  Paneeli

  Tuottajat

   

  klo 14-17

  Paneeli

  Casting director

   

  Paneelien purku

  Koekuvaus-kohtauksien ja tehtävän anto seuraavlle viikolle

  KV vierailija ohjaaja

  Lenny Abrahamsson

     Viikko 41

  ma 10.10

  ti 11.10

  ke 12.10

  to 13.10

  pe 14.10

  Teak

  klo 11-17

  klo 11-17

  klo 11-17

  klo 11-17

  klo 11-17

   

  itsenäistä työskentelyä

  valmistautuminen

  koekuvaustehtäviin

   

  Yksilö koekuvaus

   

   

   

  katselut +

  keskustelut

  yksilö purku

  Koekuvaus pareina

   

   

  katselut +

  purku