Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää musiikin roolin elokuvan kokonaiskerronnassa, musiikin abstraktin luonteen erityisvaatimukset sekä osaa hahmottaa musiikin suhdetta elokuvan muuhun äänimaailmaan, leikkaukseen ja dramaturgiaan. Opiskelija ymmärtää musiikin ennakkosuunnittelun merkityksen tärkeyden ja tuntee musiikin teon eri työvaiheet elokuvatuotannossa. Opiskelija kykenee arvioimaan musiikin sisällöllisiä ja teknisiä mahdollisuuksia elokuvakerronnassa. Opiskelijaa osa tuoda esiin omia näkemyksiään musiikin käytöstä sekä osaa hahmottaa analyyttisesti kokonaisuuksia.

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.10.2022 - 04.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pietari Koskinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus.

  Kurssilla perehdytään elokuvamusiikin historiaan ja käytäntöön esimerkkien avulla sekä tutkitaan dramaturgian, leikkauksen, äänimaailman ja käsikirjoituksen suhdetta musiikkiin. Elokuvaesimerkkejä analysoidaan keskustelemalla ja perehdytään ilmaisullisten valintojen mahdollisuuksiin ja merkityksiin vertailevien esimerkkien avulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  80 % läsnäolo lähiopetukseen, suoritetut tehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus (40h) ja oppimistehtävät (41h).

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Ei opetusta

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssin minimi opiskelijamäärä on 6, maksimi 24 opiskelijaa.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Week 43

  Monday 24.10. 9.15-17.00 Odeion

  Tuesday 25.10. 9.15-17.00 Odeion

  Wednesday 26.10. Independent work

  Thursday 27.10. Independent work

  Friday 28.10. 9.15-17.00 Odeion


  Week 44

  Monday 31.10. independent work

  Tuesday 1.11. 9.15-17.00 Odeion

  Wednesday 2.11. independent work

  Thursday 3.11. independent work

  Friday 4.11. 9.15-17.00 Odeion