Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelija syventää ja monipuolistaa tietämystään näyttelemisen prosesseista teorian ja käytännön harjoitusten kautta.
 • Opiskelija kehittää työkalujaan suhteessa tekstianalyysiin, roolihenkilöiden luomiseen ja näyttelijänohjaukseen hallitakseen näyttelijäntyön eri tekniikoita paremmin.
 • Opiskelija syventyy omaan henkilöohjausmetodiikkaansa kohtausharjoitusten kautta
 • osaa soveltaa oppimaansa käytännössä

Laajuus: 4

Aikataulu: 28.11.2022 - 16.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Saara Saarela

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin vastuuopettaja saara.saarela@aalto.fi

Tämän vuotisen kurssin ohjaajaopettaja on Marja Pyykkö. Näyttelijäopettajana toimii Laura Birn.

Tuntiopettaja Marja Pyykkö marja.pyykko@icloud.com


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teakin kanssa yhteystyössä toteutettava workshop-kurssi, jolla keskitytään kollaboratiiviseen työskentelymalliin kameratyöskentelyssä, kun henkilöhahmoja ja kohtausharjoituksia luodaan. Tämä on kahden viikon mittainen täyspäiväinen intensiivikurssi, missä ohjaajat ja näyttelijät työstävät kohtauksia yhdessä ohjaavan ohjaajaopettajan sekä näyttelijäopettajan kanssa. Kurssilla tehdään kohtausharjoituksia, tutkitaan yhdessä henkilöitä, kohtauksen rakennetta ja sitä, miten ohjaajan ja näyttelijän välinen kommunikaatio ja luottamus syntyy. Kohtausharjoitteita kuvataan kevyesti pienryhmissä ja niitä katsotaan ja puretaan yhdessä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tämä on ELOn ja Teakin yhteistyökurssi, joka tapahtuu kokonaan Teakilla (Haapaniemenkatu 6, KOOKOS). Kurssille osallistuvat ELO:n maisteriohjaajat (5-6) sekä Näyttelijäntaiteenlaitoksen 3 vsk opiskelijat (12 opsikelijaa?)

  Kyseessä on kahden viikon mittainen täyspäiväinen workshop-kurssi, missä ohjaajat ja näyttelijät työstävät kohtauksia yhdessä ohjaavan ohjaajaopettajan sekä näyttelijäopettajan kanssa. Kurssilla tehdään kohtausharjoituksia, tutkitaan yhdessä henkilöitä, kohtauksen rakennetta ja sitä, miten ohjaajan ja näyttelijän välinen kommunikaatio ja luottamus syntyy. Kohtausharjoitteita kuvataan kevyesti pienryhmissä ja niitä katsotaan ja puretaan yhdessä.Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen teksti- ja kohtausanalyyseihin, näyttelijäntyön harjoitteisiin, improvisointiharjoituksiin sekä annetun kurssimateriaalin lukeminen (alan kirjallisuus). Kurssin läpäiseminen edellyttää myös aktiivista osallistumista keskusteluihin ja harjoitteiden purkuihin ja kolegiaaliseen ja rakentavaan palauuteenantoon. Min 80 % osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitteiden tekeminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäoloa vaativa käytäntöpainotteinen workshop, keskittyen keskusteluun, havainnoimiseen, kuuntelemiseen ja vuorovaikutukseen. Kurssilla on ryhmätöitä, kollaborattiivista oppimista sekä oppiminen tapahtuu myös muita seuraamalla.Vaatii läsnäoloa, ei voi suorittaa etänä.

  3op =

  Kontakti opetusta 50h

  Itsenäistä ryhmätyötä 31h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi pidetään Teakin tiloissa.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  min 3, max 6

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin etusivulla.