Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Upon completion of the course, students are able to:

 • Formulate their MA thesis research question.
 • Design a research methodology suitable for their MA thesis work.
 • Apply methods of citation and referencing for academic writing.
 • Assemble part of their MA thesis work.
 • Assess and revise their MA thesis work as well as the thesis work of their peers.

Laajuus: 2

Aikataulu: 12.09.2022 - 24.03.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Camilla Nenonen, Sofia Pantouvaki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Master’s Thesis Seminar 2 will support students in the writing and presentation of their MA written thesis. The seminar helps students to define their research questions and to choose research methodologies adapted to their own area of study and the goals of their research. The seminar will cover methods of citation and referencing for academic writing. Students will practice giving feedback to each other’s work contributing to strengthening the research community of the department.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintokokonaisuus koostuu luennoista, keskusteluista, palautteen annosta ja vertaisarvioinnista sekä kirjoitustehtävien suorittamisesta omalla ajalla.

Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien loppuunsaattamista sekä kirjallisen lopputyön edistämistä.  Jos opiskelija ei pysty osallistumaan 80% seminaaritunneista, menetetyt tunnit voidaan korvata erikseen kurssin vastuuopettajan kanssa sopien ylimääräisillä tehtävillä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Contact teaching 22h, independent study 32h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssin maksimi osallistujamäärä on 12, minimi 2

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin opetus on Väreessä luokassa P101. Koska osallistujamäärä on pieni, tarpeen mukaan voidaan sopia myös etäopetuksesta, mikäli se mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden osallistumisen.


  Tarvittaessa zoom:

  https://aalto.zoom.us/j/3292016095?pwd=iq0YSdmY-qo4Bs7MyVe0Br77udI41A 

  Meeting ID: 329 201 6095


Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  SYKSY 2022

   

  12.9. klo 15.15-17 

  Seminaarin aloitus
  Tehtävä seuraavalle kerralle

  10.10. klo 15.15-17

  Lähdemateriaali, lähteiden etsiminen ja niiden merkitseminen

  Tehtävä seuraavalle kerralle

   

  24.10. klo 15.15-17

  Metodit ja metodologia 1


  14.11. klo 15.15-17

  Metodit ja metodologia 2
  (Mahdollisuus opinnäytteen vaiheen esittelemiselle)

  5.12. klo 15.15-17

  Argumentointi
  (Mahdollisuus opinnäytteen vaiheen esittelemiselle)  KEVÄT 2023

   

  30.1. klo 15.15-17

  Kirjoittamisen eri tyylit
  Opinnäytteen rakenne
  Opinnäytteen vaiheen esittely (1 hlö)
  Intensiiviviikon ennakkotehtävän antaminen (dl 14.3.)

   

  20.2. klo 15.15-17

  Tapoja päästä kiinni kirjoittamiseen
  Mahdolliset kysymykset ennakkotehtävistä
  Opinnäytteen vaiheen esittely (1 hlö)

    

  20.-24.3. (vk 12)

  Intensiiviviikko