Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Upon completion of the course, students are able to:

 • Formulate their MA thesis research question.
 • Design a research methodology suitable for their MA thesis work.
 • Apply methods of citation and referencing for academic writing.
 • Assemble part of their MA thesis work.
 • Assess and revise their MA thesis work as well as the thesis work of their peers.

Laajuus: 2

Aikataulu: 12.09.2022 - 24.03.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Susanna Suurla, Sofia Pantouvaki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Teacher: Susanna Suurla, susanna.suurla@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Master’s Thesis Seminar 2 will support students in the writing and presentation of their MA written thesis. The seminar helps students to define their research questions and to choose research methodologies adapted to their own area of study and the goals of their research. The seminar will cover methods of citation and referencing for academic writing. Students will practice giving feedback to each other’s work contributing to strengthening the research community of the department.

 • koskee tätä kurssikertaa

  The course is taught in English. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintokokonaisuus koostuu luennoista, keskusteluista, palautteen annosta ja vertaisarvioinnista sekä kirjoitustehtävien suorittamisesta omalla ajalla.

Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien loppuunsaattamista sekä kirjallisen lopputyön edistämistä.  Jos opiskelija ei pysty osallistumaan 80% seminaaritunneista, menetetyt tunnit voidaan korvata erikseen kurssin vastuuopettajan kanssa sopien ylimääräisillä tehtävillä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Contact teaching 22h, independent study 32h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssin maksimi osallistujamäärä on 12, minimi 2

 • koskee tätä kurssikertaa


Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa


  AUTUMN

  • 12.9.2022: 15.15–17.00
   Väre, O112 Projekti M - O112
   MA seminar year 2 kick-off

  Please note, that the order of lecture content has changed, to support the MA thesis process of students better. 

  • 10.10.2022: 15.15–17.00
   Väre, O112 Projekti M - O112
  Methods and methodology
  • 24.10.2022: 15.15–17.00
   Väre, R113 Projekti M - R113
   Methods and methodology 2
  • 14.11.2022: 15.15–17.00
   Väre, O112 Projekti M - O112
   Referencing & use of reference materials
  • 5.12.2022: 15.15–17.00
   Väre, O112 Projekti M - O112
   Reasoning & argumentation

  SPRING

  Taught jointly between MA 1 & MA 2 groups

  • 30.1.2023: 15.15–17.00
   Väre, O112 Projekti M - O112
   Styles of academic writing + thesis structure

  • 20.2.2023: 15.15–17.00
   Väre, O112 Projekti M - O112
   Writing practices & Q&A on pre-assignments

  INTENSIVE week 20.3.-24.3. 9-17 (exact schedule and syllabus TBC later in spring)