Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Upon completion of the course, students are able to:

 • Discuss their ideas/topics for their MA thesis.
 • Indicate potential research methodologies suitable for their research.
 • Identify theoretical frameworks relevant to their thesis topic.
 • Employ diverse research databases and resources.
 • Construct a basic literary/project review for their topic.
 • Sketch their research questions.

Laajuus: 2

Aikataulu: 03.10.2022 - 24.03.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Camilla Nenonen, Sofia Pantouvaki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin opettaja: Camilla Nenonen, camilla.nenonen@gmail.com

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  The purpose of the Master’s Thesis Seminar 1 is to assist students brainstorm, develop, research and formulate the topic of their MA written thesis. The course will help students to design and plan their research, as well as familiarizing them with research methodologies and resources.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintokokonaisuus koostuu luennoista, keskusteluista, palautteen annosta ja vertaisarvioinnista sekä kirjoitustehtävien suorittamisesta omalla ajalla.
  Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien loppuunsaattamista sekä kirjallisen lopputyön edistämistä.  Jos opiskelija ei pysty osallistumaan 80% seminaaritunneista, menetetyt tunnit voidaan korvata erikseen kurssin vastuuopettajan kanssa sopien ylimääräisillä tehtävillä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Contact teaching 22h, independent study 32h..

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssin maksimi opiskelijamäärä on 50, minimi 2.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin opetus on Väreessä luokassa P101. Koska osallistujamäärä on pieni, tarpeen mukaan voidaan sopia myös etäopetuksesta, mikäli se mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden osallistumisen.


  Tarvittaessa zoom:

  https://aalto.zoom.us/j/3292016095?pwd=iq0YSdmY-qo4Bs7MyVe0Br77udI41A 

  Meeting ID: 329 201 6095


Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  SYKSY 2022

   

  3.10. klo 15.15-17 

  -Seminaarin aloitus
  -Tehtävä seuraavalle kerralle


  17.10. klo 15.15-17

  -Opinnäytteen aihe ja opinnäyteohje
  -Ideariihiharjoitus omasta opinnäyteaiheesta
  -Tehtävä seuraavalle kerralle

   


  7.11. klo 15.15-17

  -Johdanto taiteelliseen ja akateemiseen tutkimukseen
  -Tehtävä seuraavalle kerralle


  28.11. klo 15.15-17 (etänä!)

  -Opinnäytesuunnitelman kirjoittamisesta
  -Tehtävä seuraavalle kerralle  KEVÄT 2023

   

  30.1. klo 15.15-17

  -Kirjoittamisen eri tyylit
  -Opinnäytteen rakenne
  -Opinnäytteen vaiheen esittely (toisen vuoden seminaarin opiskelija)
  -Intensiiviviikon ennakkotehtävän antaminen (dl 14.3.)

   


  20.2. klo 15.15-17

  -Kirjoitusprosessin järjestäminen ja ajankäyttö
  -Mahdolliset kysymykset ennakkotehtävistä
  -Opinnäytteen vaiheen esittely (toisen vuoden seminaarin opiskelija)

    


  20.-24.3. (vk 12)

  Intensiiviviikko