Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi osaat määritellä, vertailla ja toteuttaa perustietorakenteita ja algoritmeja sekä nimetä ja valita niitä esim. hakurakenteiksi, järjestämisongelmaan ja verkon läpikäyntiin. Lisäksi kykenet tunnistamaan ja esittelemään tarkemmin annetun tietorakenteen tai algoritmin sekä osaat antaa esimerkkejä niiden toiminnasta. Pystyt myös keskustelemaan muista keskeisistä tietorakenteista ja algoritmeista käyttäen alan tyypillistä terminologiaa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 06.09.2022 - 16.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Korhonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lineaariset tietorakenteet, puurakenteet ja verkot. Haku- ja järjestämismenetelmiä. Algoritmianalyysin perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kotitehtävät ja tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento-opetus 24 h, itsenäinen työskentely ja pienryhmäopetus 106 h ja tentti 3 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Opintojakso on osittain päällekkäinen CS-A1140 Tietorakenteet ja algoritmit -kurssin kanssa, eikä molempia opintojaksoja voi sijoittaa samaan tutkintoon.